Les famílies creuen que l'experimentació ajudarà als seus fills a estar millor preparats pel futur

Segons un estudi sociològic impulsat per l’empresa KH LLOREDA i realitzat conjuntament per MiT, MCS Opinion Media Consulting i Paradigma. Aquest estudi és pioner sobre els beneficis de la creativitat en l’educació.

Les famílies espanyoles consideren que deixar experimentar els nens és una pràctica essencial en el procés d’aprenentatge i que la creativitat és un factor que els ajuda a desenvolupar la seva intel•ligència. Aquesta és una de les principals conclusions que ha recollit d’estudi “KH-7 Niños y Experimentación”, una investigació científica pionera realitzada a partir de més de 1.600 enquestes i comptant amb l’anàlisi d’un equip de professionals de la sociologia i de l’educació.

L’estudi ha estat encarregat per l’empresa KH LLOREDA. En paraules de José María Lloreda, President de la companyia: “Era un pas lògic que una empresa com la nostra, que té en la creativitat un dels seus principals valors, preguntar a la ciutadania si per a ells també és una virtut i si, com a pares, creuen en l’experimentació per ajudar als seus fills a assolir la plena capacitat. Segons la nostra opinió, s’ha de deixar experimentar als futurs genis ja que alguns d’ells desenvoluparan grans aportacions al progrés de l’ésser humà” .

Una de les conclusions de l’estudi és que, efectivament, els pares, en un 98% dels casos, creuen que experimentar ajuda a l’aprenentatge. Alhora, consideren que disciplina (74%), responsabilitat (68%) i experimentació (51%) són els tres valors essencials de l’educació.
Malgrat la importància atorgada a la experimentació, el 70% afirma no deixar jugar als nens sense la supervisió d’un adult. “Sorprèn que els pares manifestin estar a favor de l’experimentació i que, alhora, actuïn de forma controladora. Penso que l’explicació es troba en la diferència entre allò que pensem en un escenari ideal i allò que fem a la pràctica”, explica la sociòloga Blanca Moreno.

La investigació també posa de relleu que, per al 64% de les famílies, la creativitat és útil per desenvolupar la potencialitat dels nens i per al 35% es pot aplicar a qualsevol professió i no només a activitats artístiques. La creativitat, doncs, s’assimila a la capacitat emprenedora i a les habilitats que ajuden a fer front a situacions no previstes.

“La capacitat de l’ésser humà és infinita i tots els nens són capaços de tot i troben el mètode i la motivació adequada. L’habilitat per solucionar qualsevol problema s’adquireix si s’intenta donar amb la solució, no pas si et donen el problema resolt”, afirma l’educador Fernando Alberca.
No obstant això, destaca que un 63% de les famílies enquestades considerin que la creativitat és un atribut més innat que après. Es probable, per tant, que una majoria de pares deixin que aquesta es produeixi sense fomentar-la.

Aquestes afirmacions, però, no tenen el mateix significat arreu d’Espanya i s’observen algunes diferències per Comunitats Autònomes. Les famílies que més permeten experimentar als seus fills i filles són les de Madrid (un 6,46 sobre una puntuació de 10), seguides de les de La Rijoa, Aragó, Navarra i Cantàbria. Pel contrari, les menys permisives amb l’experimentació són les residents a les Balears, a Extremadura i a Múrcia.
En relació al sexe, el comportament tampoc és igual entre dones i homes. Les mares permeten als seus fills experimentar més del que ho fan els pares (un 6,42 en front a un 5,97).

Enllaços

Web Paradigma

Web KH LLOREDA

Web MCS OPINION MEDIA CONSULTING

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET