Pla Estratègic de la Policia Local Xàbia, 2017

Fent balanç i avaluació del Pla Estratègic de la Policia Local de Xàbia

La Policia Local de Xàbia continua amb una ferma aposta pel coneixement estratègic i per una moderanització de les capacitacions internes de la seva plantilla.

En aquests dos anys d'implantació del Pla Estratègic de la Policia Local de Xàbia, s'han desenvolupat projectes i iniciatives amb l'objectiu de millorar i optimitzar l'eficiència del servei públic.

Tot el treball realitzat per a l'elaboració, per part de l'equip de MiT, del Pla Estratègic de la Policia Local, té unes conseqüències positives. La millora de la comunicació amb la ciutadania,  través d'una web corporativa i l'ús de xarxes socials i eines informàtiques, el canvi en les funcions d'agents per tractar de resoldre els conflictes que planteja el dia a dia de la convivència, potenciar l'equip destinat a prevenció de violència masclista, creació d'agents tutors i mediació o unitats que vetllen pel medi ambient com la de comeses especials,  i s'ha realitzat una formació contínua tant a nivell intern per afermar la cohesió i el talent de la plantilla (gestió d'estrès, de comandaments, d'equips) com per atendre les noves demandes (en recerca d'accidents o detecció de drogues en conducció).
Un altre dels reptes que assumeix ara la Policia Local de Xàbia és la seva adhesió al fòrum europeu de seguretat urbana (serà un dels tres únics cossos de la Comunitat Valenciana que pertanyen a aquest organisme) per enfortir les polítiques de prevenció de la delinqüència i treballar totes les temàtiques relatives a la seguretat urbana, teixint vincles entre les autoritats locals europees a través de l'intercanvi de bones pràctiques i de coneixements, la cooperació i la formació.
Links:

 

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET