MiT aposta per participació, la inserció laboral i el talent juvenil

MiT coordina el curs “Sóc Participatiu”, sobre participació ciutadana, integrat dins del Programa de Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i amb col·laboració de Barcelona Activa i l’Ajuntament de Barcelona (Àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència).

L’equip de MiT ha col·laborat en la formació de 30 joves en l’àmbit de la participació ciutadana. El curs va iniciar-se el mes d’abril i va finalitzar el passat 21 de juliol amb la presentació de propostes de projectes de processos participatius per part de l’alumnat.

Els i les joves van rebre sessions de formació teòrica combinades amb sessions d’exemples de bones pràctiques relatives a processos participatius. A l’alumnat se li va oferir la possibilitat d’experimentar en primera persona com és el funcionament de centres referents en participació tals com l’Ateneu Popular de 9 Barris, el Col·lectiu Punt 6 o el Centre Cultural l’Albareda.

El curs de formació ha proporcionat la inserció laboral dels i les alumnes en el camp de la participació ciutadana: com a dinamitzadors/es d’un procés participatiu, o bé com a agents de suport en la dinamització del procés. Per tal d’assolir aquesta meta, les sessions teòriques van oferir un definició àmplia del concepte de participació ciutadana amb tots els valors que aquesta aporta socialment, van proposar tècniques de participació innovadores i van mostrar diversos exemples d’aplicació d’un procés participatiu. A més, es va posar l’accent en fomentar competències transversals clau per al bon funcionament del treball en xarxa; a tall d’exemple, la habilitat comunicativa a nivell bidireccional, entesa com a eina de canalització i també de recepció de les demandes de les persones implicades en el procés participatiu.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET