Estudi de la diversitat funcional a Montornès: de l’anàlisi a l’estratègia

La Consultoria MiT ha desenvolupat un estudi sociològic sobre la diversitat funcional a Montornès del Vallès.

Partint de l’encàrrec de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Montornès i amb el suport de l’Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, l’equip de Consultoria MiT ha realitzat un estudi sociològic sobre la diversitat funcional al municipi de Montornès del Vallès amb els següents objectius:

  • Obtenir les dades i la informació necessària per tal de fer un diagnòstic adequat de les necessitats existents i previstes.
  • Avaluar el nivell de desplegament de recursos i serveis en l’àmbit de la població infantil amb diversitat funcional de l’ajuntament de Montornès del Vallès.
  • Facilitar les definicions de les actuacions necessàries per donar resposta a les necessitats actuals i futures.

L’estudi és una aproximació analítica a la realitat de la discapacitat al municipi que parteix d’una diagnosi de necessitats realitzada a través de tècniques qualitatives i quantitatives i que facilita la presa de decisions a partir de les orientacions estratègiques proporcionades.

També cal destacar que l’estudi ha comptat amb la participació de la ciutadania, de la família i de les institucions i entitats vinculades amb la diversitat funcional a Montornès permetent una aproximació més acurada a la realitat i proporcionant unes línies estratègiques més eficaces i sostenibles.

 

 

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET