Sant Cugat aposta per la participació ciutadana en l’elaboració del III Pla d’Igualtat de Gènere

L’equip de MiT s’ha encarregat de l’elaboració del III Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Sant Cugat del Vallès (2018-2021) que va ser aprovat el passat 21 de maig al Ple municipal.

En el procés d’elaboració d’aquest III Pla s’ha organitzat un procés participatiu per sensibilitzar a la ciutadania en temes d’igualtat de gènere i a l’hora per recollir les seves necessitats que han servit per elaborar una diagnosi i un pla d’accions ajustats a la realitat actual.

Amb la col·laboració de l’Àrea de Participació del consistori s’han realitzat sessions de treball per reflexionar sobre el temps, l’ocupació i l’apoderament de les dones juntament amb els drets i la qualitat de vida de les persones. Finalment, es va dur a terme una altra sessió per donar a conèixer les conclusions finals fruit del debat amb la ciutadania i les entitats que van participar.

El III Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Sant Cugat del Vallès té per objectiu garantir la igualtat entre dones i homes en els àmbits que tenen una major incidència actualment en la vida de les persones i que a dia d’avui encara no es troben exempts de discriminacions per raó de gènere com és l’educació, la salut, el treball, etc.

Aquest document es regeix pels cinc principis següents:

  • Valor de la Igualtat i la No violència masclista
  • Perspectiva i transversalitat de gènere
  • Compromís polític, tècnic i social
  • Ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista
  • Recull de dades desagregades per sexe

El III Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Sant Cugat del Vallès incorpora una cinquantena d’accions que marcaran el full de ruta de les actuacions que duran a terme els diferents departaments municipals, per aplicar la transversalitat de gènere, en els propers quatre anys.

Links d'interès:

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET