Polítiques de gènere i LGTBI, nou Pla local a l’Ajuntament de Viladecans

Aprovat el III Pla Local per la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBI de Viladecans, elaborat per MiT.

El passat mes de novembre, el Ple de l’Ajuntament de Viladecans va aprovar el III Pla Local per la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBI, una eina de treball estratègica per a les polítiques de gènere sorgida a partir d’un ampli treball transversal.

Ha estat la Comissió d'Igualtat de Gènere formada per personal tèc

nic municipal la que ha canalitzat la participació de diverses àrees de l’Ajuntament i la que ha de permetre avançar cap a una major interseccionalitat i transversalitat de gènere en el conjunt de polítiques municipals.

A banda del personal tècnic, l’elaboració del Pla també ha implicat la ciutadania a través de la dinamització de grups de discussió així com a representants de diverses entitats i partits polítics.

La incorporació de les competències municipals relacionades amb el desplegament de les polítiques LGTBI també ha estat una de les principals novetats del Pla. Així, les actuacions per eradicar l’homofòbia, la bifòbia o la transfòbia s’incorporen en la planificació de les polítiques d’igualtat de gènere per aprofitar-ne l’experiència i el know how, alhora que compten amb una entitat i un pressupost propi.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET