Trobada amb la Dra. Julieta Montaño experta en temes de gènere i drets humans de Bolívia

Aquesta setmana ens ha visitat la Dra. Julieta Montaño, una referent internacional en la defensa dels drets humans i específicament, en el drets de les dones i de les nenes.

Com a experta en temes de gènere i drets humans que a més està especialitzada en processos judicials a Bolívia, la Dra. Julieta Montaño es va mostrar molt interessada en conèixer la Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista i també en conèixer tant els circuits i les xarxes de suport i reparació de la violència com les eines metodològiques que tenim al país per treballar la violència masclista.

Fruit de les reunions de treball, va néixer la necessitat de realitzar un seminari a Cochabamba i també a Barcelona, per compartir coneixement a més d’elaborar una publicació institucional conjunta. També es va plantejar la creació d’una una xarxa internacional de cooperació en temes de violència masclista vinculats als drets humans fonamentals entre diferents institucions públiques i associades a ONG’s i al Tercer Sector.

Us facilitem la proposta de treball: Seminari Internacional: “Dret Penal com a resposta a la violència masclista. Lliçons apreses i desafiaments”.

Programa del Seminari

1. Reflexionar, amb actors estatals i de la societat civil, sobre la violència masclista, les seves expressions i efectes sobre les persones, les famílies i la societat.
2. Intercanviar experiències sobre el tractament penal de la violència masclista i de bones pràctiques en l'atenció i el tractament del mateix.
3. Impulsar el compromís d'autoritats municipals per a l'adequació de les seves polítiques als mandats de la Llei 348 Per Garantir a les Dones una vida Lliure de Violència.

Per saber-ne més:

L'Oficina Jurídica per a la Dona (OJM) és una organització no governamental de desenvolupament, fundada en 1984 l'especialitat de la qual és la defensa i promoció dels drets humans de les dones des d'una perspectiva jurídica, psicològica, social i de gènere.

El seu propòsit és contribuir al canvi de les relacions de poder, desiguals, injustes i iniquitats existents en la societat boliviana, buscant aportar a la construcció d'una societat en la qual les diferències entre homes i dones, no es converteixin en desigualtats. Una societat en la qual la violència i la discriminació mereixin el retret social i jurídic.

Els 30 anys de treball d'assessorament i defensa dels drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de les dones, han permès acumular experiència i aconseguir els objectius traçats en cadascun dels plans executats a més de constituir-se com a referent per al tractament de temes de DD.HH. de les dones dins i fora de Bolívia.

Enllaços

Web de l’Oficina Jurídica per a la Dona (OJM) de Bolívia

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET