Blanca Moreno, directora de MiT, imparteix un curs de formació de gènere a Barberà del Vallès

El curs anava adreçat als alts càrrecs del consistori i va tenir lloc els dies 28 de gener i 4 de febrer.

En el marc del Pla Intern per la Igualtat de Gènere de Barberà del Vallès, la directora de MiT, Blanca Moreno, va impartir un curs de formació en igualtat de gènere als alts càrrecs del consistori, amb l'objectiu d'avançar en la transformació política des de la perspectiva de gènere per tal d'assolir la igualtat efectiva entre dones i homes.

El curs estava impulsat per la Secció de Recursos Humans i el Programa per a la Igualtat de les Dones, i la seva finalitat, era la de dotar d'eines als participants que els permetin identificar possibles discriminacions per raó de sexe, i establir un codi de bones pràctiques, amb l'objectiu d'impregnar la perspectiva de gènere en totes les polítiques locals.

Durant el transcurs de les jornades es van fer debats i dinàmiques participatives que giressin entorn de la necessitat d'introduir la transversalitat de gènere en tots els àmbits municipals: esport, cultura, educació, benestar... Les dues sessions van tenir una assistència de 7 i 8 persones respectivament, amb representació de diversos grups polítics municipals.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET