MiT imparteix el curs "Aproximació a les polítiques d'igualtat"

Curs adreçat al personal tècnic i directiu de l’ajuntament d’Igualada.

S'ofereix un recorregut per l'evolució de les polítiques d'igualtat des d'un marc conceptual i normatiu bàsic, per tal que l'alumnat conegui el que significa introduir la perspectiva de gènere en les les polítiques municipals i disposi d'eines per al seu desenvolupament, seguiment i avaluació. La formació teòrica es complementa amb dinàmiques de grup participatives que permeten intercanviar experiències, i generar el debat i la reflexió.

La formació es du a terme a l'espai d'IG-NOVA OCUPACIÓ de l'Ajuntament d'Igualada. IG-NOVA OCUPACIÓ té com a objectiu fomentar l’accés i la millora dels llocs de treball dels residents a la ciutat d’Igualada i comarca, mitjançant la prestació de serveis a persones en atur i treballadors/es en actiu. Amb aquesta finalitat es realitzen tres programes:
- Servei d'orientació professional
- Servei de formació ocupacional i formació contínua
- Prospecció empresarial

Curs finançat per Oficina de Polítiques d'Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona.

Enllaços

Ignova Tecno Espai

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET