Bones pràctiques europees en immigració: mobilitat i contractació en orígen

De l'autora Blanca Moreno, sociòloga de MiT, obra publicada per la Fundació Catalunya Europa. La presentació del llibre es va dur a terme a la llibreria Catalonia de Barcelona i va comptar amb la participació del Dr. Josep Oliver, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Crisis i migració són dos conceptes que sovint van lligats. En el llibre s’han identificat aquelles pràctiques europees en matèria de contractació en origen més innovadores amb la finalitat d’analitzar el seu procés i les seves conseqüències tan socials com econòmiques. La sociòloga Blanca Moreno, analitza la contractació en origen i la mobilitat professional a partir de tres experiències pilots exitoses.

A partir de les experiències que es recullen, Blanca Moreno analitza i conclou que la “contractació en origen i la mobilitat professional són mecanismes necessaris de regulació i atenció a les necessitats i a l’equilibri entre l’oferta i la demanda d’ocupació” així com per evitar “el tràfic de persones i la violació dels seus drets”, tant a l’espai europeu com les relacions entre l’Europa dels 27 amb tercers països, avançant cap al codesenvolupament com a política migratòria.

Imatge de l'acte de presentació del llibre

Bones pràctiques destacades:

  • La bona pràctica entre Itàlia i Sri Lanka de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), institució d’abastament internacional per a l’assistència del moviment migratori tant a les societats de acollida com als països d’origen.
  • L'experiència catalana basada en la gestió integral de contractació temporal la Fundació Pagesos Solidaris. Aquest projecte ha estat reconegut com a Bona pràctica a nivell europeu pel prestigiós grup de recerca, Migration Policy Group de la Comissió Europea al 2004. Recentment, han estat guardonats amb el Premi Empresa i Societat 2009, per fomentar la integració social de persones treballadores immigrants.
  • Des d’Emploi Europe, s'ens ha fet partícips d’una realitat paral·lela i complementària a la contractació en origen, com és la mobilitat laboral en Europa, abordant una tipologia de perfils professionals qualificats i la seva perspectiva des de l’empresa privada.

Enllaços

Veure servei - Diversitat

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET