MiT participa en el programa formatiu "Gènere i Comerç Urbà" de la Diputació de Barcelona

Aquest curs aporta les eines teòriques i practiques per incorporar la visió de gènere en l'àmbit del comerç i en els instruments d'ordenació comercial del territori.

Blanca Moreno ha participat com a docent en el programa formatiu "Gènere i Comerç Urbà" organitzat per la Diputació de Barcelona.

El treball desenvolupat per MiT en aquest àmbit posa les bases per al disseny i el desenvolupament d’estratègies municipals des de la perspectiva de gènere que dinamitzin l’activitat comercial.

El darrer Decret llei 1/2009 de 22 de desembre d'ordenació d'equipaments comercials ha establert com a principi rector incorporar la perspectiva de gènere en la planificació dels equipaments comercials. El reconeixement legal d'aquest principi posa de manifest la necessitat de realitzar una anàlisi del comerç des d'aquesta perspectiva, tant per visibilitzar i posar en valor les aportacions de les dones al comerç com per respondre a les seves necessitats.

Enllaços

Programa del Curs

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET