Dades i coneixement aplicat per a la seguretat i la convivència: iniciem la diagnosi a la ciutat de Castelló

MiT ha iniciat els treballs per a l'elaboració de l'estudi sobre seguretat i convivència a la ciutat de Castelló. L'objectiu és fer una diagnosi de quin és l'estat de la seguretat i la convivència ciutadana que reculli les percepcions de les dones i homes de Castelló. 

logo castello

En un entorn social on cada cop afloren més i més ràpid els fluxos d'informació, és clau que les administracions públiques disposin de dades actuals i contrastades que permetin prendre millors decisions i aplicar el pla de mandat.

En aquest sentit, els objectius de l'estudi sobre l'estat de la seguretat ciutadana són els següents:

  • Detectar els principals problemes de seguretat i convivència ciutadana a la ciutat de Castelló
  • Identificar els factors de risc percebuts per la ciutadania
  • Conèixer el grau de victimització ciutadana
  • Conèixer l'opinió ciutadana vers la seguretat i la Policia Local de Castelló

El coneixement sorgit d'aquesta Diagnosi de seguretat i convivència, alhora, formarà part del Pla Director de Seguretat de Castelló, el qual marcarà les línies estratègiques de la ciutat.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET