El plenari del Consell de Ciutat aprova el 3er dictamen del Programa d’Actuació Municipal 2012-2015

El 20 de setembre es va celebrar al Saló de Cent el plenari del Consell de Ciutat, on la representació del Consell va presentar el tercer dictamen. Aquest procés ha comptat amb el suport metodològic de l'equip de Consultoria MiT.

El Consell de Ciutat, màxim òrgan participatiu de la ciutat de Barcelona, coordina tots els consells existents a nivell municipal, dona suport al consistori en l'elaboració de la política municipal i lidera el debat sobre els grans temes de ciutat.

En aquesta línia, es va convidar al consistori a incorporar de forma activa en la gestió municipal a la xarxa associativa de la ciutat, especialment en temes cabdals, atès que coneix la realitat de Barcelona i pot ajudar al Govern Municipal a dissenyar i a implementar polítiques actives pro- ciutadania, en consonància amb el context actual.

A més d'aprovar el tercer dictamen del PAM, també va acordar crear un grup de treball per tractar temes socials.

Enllaços

Web Consell Ciutat

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET