Nou Pla Intern per a l'Equitat de Gènere a l'Ajuntament de Barberà del Vallès 2022-2025

Cinc línies estratègiques i trenta-nou accions per impulsar la igualtat efectiva entre dones i homes i erradicar les desigualtats de gènere.

La setmana passada es va presentar el II Pla Intern per a l'Equitat de Gènere a l’Ajuntament de Barberà del Vallès, una aposta metodològica feminista per part de la Consultoria MiT on es situa la transversalitat de gènere, l’ètica de la cura i la corresponsabilitat en el centre.

La presentació va comptar amb una gran presencia institucional, amb grups de referència i responsables d'igualtat de gènere en diferents comissions, departaments i oficines de l'Ajuntament de Barbera del Vallès.

L'acte va ser obert per l'alcalde Xavier Garcés Trillo acompanyat del regidor de Recursos Humans, Daniel González Cabrera, i de la regidora de Polítiques de Gènere, Mònica Sempere Creus. A continuació, Blanca Moreno Triguero, directora de Consultoria del MiT, encarregada de l'elaboració del document, va explicar les diferents fases del pla de treball, que inclouen una avaluació del Pla Intern d'Igualtat I, un diagnòstic de gènere i l’elaboració del Pla d'Accions.

El Pla d'Igualtat va aprovar-se per unanimitat a la sessió plenària del mes de desembre de 2021. Representa el compromís de l'Ajuntament de Barberà del Vallès d’incorporar la coherència interna en la política pública, amb l’objectiu de garantir la igualtat entre homes i dones a les institucions i avançar cap a l’erradicació de la violència vers les dones.

El Pla d’accions es desenvolupa a través de 5 eixos d’acció, amb un total de 39 accions planificades en les següents línies estratègiques:

  1. Transversalitat de gènere (18 accions)
  2. Representativitat de les dones (6 accions)
  3. Condicions laborals en perspectiva de gènere (4 accions)
  4. Prevenció de riscos laborals i prevenció de l'assetjament sexual, per raó de gènere, orientació sexual i identitat de gènere (7 accions)
  5. Comunicació corporativa amb perspectiva de gènere (4 accions).

Imatges de la presentació del II Pla Intern per a l'Equitat de Gènere a l’Ajuntament de Barberà del Vallès

Enllaços d’interès:

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET