La multinacional Keysight fa un pas endavant per la igualtat de gènere amb l’assessorament de MiT

La Consultoria MiT ha finalitzat l’elaboració del Pla d’Igualtat de Gènere de la multinacional Keysight.

Keysight Technologies ja compta amb el Pla d’Igualtat de Gènere que marca l’estratègia i les actuacions a dur a terme en matèria d’igualtat entre dones i homes dins l’empresa per als propers quatre anys.

El procés d’elaboració del Pla d’Igualtat es va iniciar el febrer de 2015 amb la realització d’entrevistes i anàlisi de dades i informació per tal d’elaborar la Diagnosi de Gènere. Arrel d’aquesta Diagnosi, s’ha dut a terme, conjuntament amb la Comissió d’Igualtat, el Pla d’Acció, és a dir, el full de ruta a seguir en els propers anys per consolidar una empresa plenament igualitària i participativa.

Amb l’elaboració del Pla d’Igualtat, l’empresa no només aposta pel compromís amb la satisfacció i la qualitat de vida de les treballadores i dels treballadors, entre molts altres beneficis, si no que al seu torn, compleix amb la legalitat vigent, ja que tal i com estipula Llei Orgànica 3/2007 per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes, totes les empreses de més de 250 treballadors/es han de disposar d’un Pla d’Igualtat.

La multinacional Keysight és capdavantera en tecnologia aeroespacial, defensa, indústria, comunicacions i informàtica des de fa més de 75 anys.

Web de Keysight Technologies

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET