Presentació del Pla d'Igualtat del Ferrocarril Metropolità de Barcelona

El Transport Metropolità de Barcelona (TMB) manifesta el seu compromís per provar, implementar i desenvolupar mesures que incorporin la perspectiva de gènere amb l'objectiu d'aconseguir una igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

El Pla d'Igualtat de Metro (TMB), elaborat per l'equip de la Consultoria MiT, va ser aprovat el passat 7 de juny després d'una comissió de seguiment molt participativa formada per 3800 persones representants de la plantilla i de direcció.

Aquest pla és un projecte ambiciós, enfocat des de la perspectiva de gènere, que inclou una sèrie de mesures ordenades després d'un diagnòstic de la situació per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes. També pretén prevenir qualsevol forma de discriminació al transport públic del metro de Barcelona i concretar un sistema de seguiment i avaluació per tal de garantir la bona execució d'aquest. 

Les reunions d'avaluació i seguiment previstes es faran cada dos mesos, però a petició de qualsevol de les parts es podrà convocar una taula de seguiment per aplicar correctament el pla i avaluar les mesures d'acció positiva. 

La comissió encarregada del seguiment, avaluació i la revisió periòdica del pla està integrada per representants de la direcció i de les organitzacions sindicals adherides al pla d'igualtat. Per part de la Direcció de Metro es compta amb la presència d'Esther Chamorro, Raquel Díaz, Antonio Pérez, Judit Garcia, Rafael Jurado, Jordi Rodríguez i, per part de les organitzacions sindicals, una persona d'UGT, CGT, CCOO, SU, CPTC i UTM. 

L'equip de la consultoria MiT, sempre al capdavant de nous projectes transformadors per a la consecució de la igualtat real entre homes i dones a tots els espais! 

Per saber-ne més:

https://gentmb.tmb.cat/seccio/actualitat/avui-sha-signat-pla-digualtat-metro

https://gentmb.tmb.cat/index.php/seccio/actualitat/constituida-taula-seguiment-del-pla-digualtat-metro

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET