Prop de 500 persones han estat formades en igualtat de gènere a Barcelona Activa

Finalitzades les edicions formatives del 2018, Blanca Moreno ha estat l’encarregada de conduir les sessions d’igualtat de gènere.

El principal objectiu de les sessions ha estat sensibilitzar vers la importància de la igualtat de gènere entre el personal de Barcelona Activa i facilitar eines per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit laboral i personal.

Aquestes formacions s’emmarquen dins dels Tallers de Competències Transversals en una aposta clara per avançar en la transversalitat de gènere entre el personal de Barcelona Activa i les valoracions per part de l’alumnat, que han estat molt positives.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET