La participació ciutadana en les polítiques d’igualtat de gènere: el II Pla d'Igualtat de Castellbisbal

La Consultoria MiT ha dut a terme amb metodologia participativa el II Pla d'Igualtat de Gènere per a la Ciutadania (2017-2021) de l’Ajuntament de Castellbisbal i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Un dels pilars del II Pla d’Igualtat de Gènere de Castellbisbal ha estat la realització d’un procés participatiu amb entitats i ciutadania del municipi. A través d’aquest procés, s’han recollit les necessitats de dones i homes de Castellbisbal, s’han recopilat propostes d’accions per millorar la igualtat efectiva al municipi i, alhora, s’ha dut ha terme una tasca de sensibilització ciutadana vers la igualtat de gènere.

Del procés participatiu destaca especialment la creació d’una Comissió Ciutadana a través de la qual s’han pogut compartir propostes i reflexions en torn la igualtat de gènere i l’enquesta realitzada durant la Fira de l’Associacionisme de Castellbisbal, que ha permès donar una major visibilització al II Pla d’Igualtat així com implicar a les entitats en la seva elaboració.

La introducció de la participació ciutadana en el II Pla d’Igualtat, en el cas de Castellbisbal, és fruit del treball transversal realitzat amb el departament de participació ciutadana de l’Ajuntament. Aquest treball transversal permet, per una banda, introduir la lògica de la participació ciutadana en la planificació de les polítiques públiques d’igualtat de gènere, i per l’altra, facilita la introducció de la perspectiva de gènere en els processos participatius. D’aquesta manera, s’assoleix una major sensibilització de la ciutadania vers la igualtat i es potencia una participació ciutadana veritablement transformadora de la societat.

Links d’interès:

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET