L'equip de MiT ha participat al Fòrum per la prevenció i la seguretat urbana: enfocaments d'una nova governaça

La policia local de Castelló cita a MiT per la feina feta en matèria de seguretat. 

El congrés celebrat a Barcelona els dies 21 i 22 de gener ha reunit a algunes de les personalitats més importants relacionades amb el món de la seguretat i la convivència ciutadana, i MiT també hi ha estat present!

Durant el transcurs de les jornades s’ha posat a debat com cal encarar els nous reptes que plantegen les ciutats en front dels nous escenaris socials i polítics en relació a la prevenció, la seguretat i la convivència. Alguns dels reptes que s’han plantejat són: per què la percepció de la inseguretat augment quan objectivament la seguretat s'ha incrementat a les nostres ciutats? La percepció de la seguretat des de la prespectiva de gènere.

Les persones expertes han dialogat al voltant de la situació de complexitat, dels reptes que planteja la nova governança, de la necessitat del treball en xarxa, de la importància de la prevenció; a més d’exposar bones pràctiques que anaven des de A Coruña, Madrid, Zaragoza, Vitoria-Gasetiz, Castelló a les metropolitanes dels ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet o Barcelona.  Sempre entenent la seguretat de manera àmplia, propera, col·lectiva, transparent, estratègica, en coherència amb els moments de canvi...

Tot i que la seguretat és un món masculinitzat s’ha fet èmfasi que la mirada de les dones és imprescindible quan es parla de seguretat. S’ha fet esment de les respostes que s'han de donar a les violències de gènere i a la necessitat d’introduir polítiques en contra les violències masclistes, en especial quan es parla de polítiques de seguretat.  Temes que MiT treballa des del compromís actiu.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET