Nova aposta per la Participació Ciutadana: MiT elaborarà el primer Reglament de Participació d’Anglès

El passat 15 de març, l’Ajuntament d’Anglès va celebrar la seva primera sessió participativa amb el conjunt dels Grups Municipals del consistori municipal per recollir la diversitat de propostes en matèria de participació ciutadana que haurà d’incloure el Reglament de Participació d’Anglès.

En els pròxims dies, l’Ajuntament d'Anglès també celebrarà sessions participatives amb les entitats i el Consell del Poble, amb l'objectiu de copçar el màxim de sensibilitats que han de quedar recollides al Reglament, de forma conjunta i democràtica.

Arrenquen les sessions participatives a Anglès per la redacció del Reglament de Participació Ciutadana.

El poble d'Anglès aposta per la Participació Ciutadana.

El Reglament de Participació Ciutadana és una eina que permet a la ciutadania involucrar-se en l’elaboració de les polítiques públiques per millorar el govern del municipi, els serveis públics i la seva qualitat de vida.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET