Talent i salari emocional: igualtat, conciliació i reforma horària

L’Ajuntament de Sant Cugat convida a Cristina Sánchez i a tres empreses per les seves bones pràctiques en retenció del talent i salari emocional a Esade Creapolis.

El passat 14 de març, en motiu de l’acte commemoratiu del Dia Internacional de les dones, es va dur a terme per una banda la ponència de la sociòloga Cristina Sánchez, i  el col·loqui sobre bones pràctiques de les empreses: Finques Amat, Abacus i el SC Trade Center, moderada per Blanca Moreno.

La trobada es va dur a terme a Esade Creapolis i fou organitzada per l’Ajuntament de Sant Cugat, degut a l’adhesió municipal a la reforma horària.  La sociòloga va centrar la seva conferència en la imperiosa necessitat d’una re-organització del temps social, en tots els àmbits, per assolir un temps amb més equitat i benestar i aconseguir un equilibri real entre la vida i la feina. Per això, va reivindicar la urgència de l’entrada en vigor, al nostre país, de la llei per a la reforma horària.

D’acord amb aquest discurs es van seleccionar tres empreses com a exemplificadores de bones pràctiques pel que fa a la flexibilitat horària, a la retenció del talent vinculat al salari emocional. En primer lloc va ser el torn de la Immaculada Amat, sòcia i directora d’Amat Immobiliària, que va explicar el cas d’aquesta empresa familiar regentada per dones, que està duent a terme el pas a la tercera generació. La seva història de constant superació i l’esperit de lluita perquè les dones assoleixin un posicionament equitatiu n’ha marcat el seu tempo. Després, l’Annabel Nicolàs, responsable de formació, va presentar les bones pràctiques que Abacus està duent a terme per facilitar la conciliació de la seva plantilla. En darrera instància, la portaveu de SC Trade Centere, l’Alexia Porqueras, directora corporativa de SC Trade, va exposar el mètode de treball Lean Business Rethinking & Empowerment, creat per l’emprenedor, Manel Vázquez, que ha permès superar les dificultats per gestionar un centre de negocis obert en una àmplia franja horària i en un sector tant masculinitzat. Malgrat el llarg camí que encara cal recórrer en aquesta societat, totes les intervencions van tenir un to esperançador que convidava a sumar esforços per la implementació de la reforma horària per una societat més cohesionada i equilibrada.

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET