La mirada de gènere en la seguretat pública: Pla Local de Seguretat de Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú ja compta amb un Pla Local de Seguretat des de la perspectiva de gènere, elaborat per  la Consultoria MiT.

L’aposta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha estat clara, elaborar un Pla Local de Seguretat des de la perspectiva de gènere. I que vol dir això? Consisteix a incorporar una òptica transversal i integral de la seguretat, implicant a diversos actors importants com cossos de seguretat, agents socials i diferents àrees municipals amb l’objectiu de contribuir a generar unes condicions de vida més segures i igualitàries.

El diagnòstic inicial de seguretat del municipi, a través de l’anàlisi de dades i estadístiques policials i d’un important procés participatiu, conjuntament amb ciutadania i entitats, ha possibilitat dissenyar 73 accions agrupades en 7 objectius estratègics que guiaran les actuacions de seguretat local a la ciutat durant els propers 4 anys.

Les accions han contemplat de manera transversal les diferents necessitats i percepcions de seguretat de les dones i els homes del municipi i han estat enfocades en accions com millorar les dotacions policials per garantir la correcta atenció a la ciutadania i la intimitat de les víctimes, ampliar les polítiques preventives de seguretat ciutadana anticipant el conflicte, establir presència policial en els punts estratègics del municipi o millorar la seguretat i educació viària adaptant-se als reptes de la nova mobilitat amb noves tipologies de vehicles.

Des de la Consultoria MiT, acompanyem en el procés per millorar la seguretat a les ciutats i els municipis amb un enfocament integral, transversal i participatiu incorporant la perspectiva de gènere.

Enllaços d'interés:

Podeu consultar el Pla Local de Seguretat de Vilanova sencer a: https://www.vilanova.cat/seguretat/

https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99996745

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET