L’Ajuntament de Barberà del Vallès aprova el primer Pla Local de Seguretat amb l’assistència tècnica de MiT

La Junta Local de Seguretat ha aprovat aquest document que inclou 61 accions, emmarcades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i té la perspectiva de gènere com a un dels eixos centrals.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès ja compta amb el primer Pla Local de Seguretat de la ciutat, un document per treballar i per aconseguir que la ciutadania se senti segura i pugui gaudir amb plenitud dels seus drets i llibertats.

El Pla respon a 6 objectius estratègics, entre d'altres, l'optimització del sistema de seguretat, la millora de la seguretat, l'educació viària i la mobilitat i el foment de la convivència i el civisme. Les 61 accions que donen resposta a aquests objectius estratègics seran coordinades des de la Policia Local amb les diferents àrees i departaments de de l’Ajuntament.

Perspectiva de gènere

Aquest pla incorpora la perspectiva de gènere en el procés i implantació, i incorpora elements que tenen una incidència especial sobre les dones, com la percepció de seguretat a l’espai públic o als entorns d’oci nocturn, i les violències masclistes.

Enfocament transversal i participatiu

El Pla Local de Seguretat de Barberà té un caràcter transversal i participatiu, incorpora les experiències i visions de la ciutadania, de les entitats i diversos col·lectius socials des de la perspectiva de gènere en els àmbits que impacten directament en la seguretat. Així, el pla d'actuació s’ha elaborat amb metodologies participatives basades en trobades i una enquesta a la ciutadania i el teixit associatiu de la ciutat.

Des de MiT continuem incorporant una mirada transversal i de gènere als Plans Locals de Seguretat enfocada a atendre les demandes de les dones i homes de cada municipi i ciutat i apostem per una bona planificació, una rigorosa diagnosi i un pla d'accions ambiciós i realista.

Podeu consultar el Pla seguidament → Pla Local de Seguretat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 2024-2027

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET