Presentació de l'estudi SANT CUGAT EN FEMENÍ

L'acte de presentació es va dur a terme al Saló de Plens de l'Ajuntament amb l'assistència de l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa i la 5è tinent d'alcalde Susanna Pellicer.

SANT CUGAT EN FEMENÍ és un encàrrec de l'Ajuntament amb l’objectiu de millorar el coneixement sobre les dones d’aquesta ciutat i la situació de la corporació municipal en relació a les polítiques d’igualtat de gènere.

L’estudi té una triple dimensió:

- DIAGNOSTICAR i elaborar dades sobre les condicions de vida i situació de les dones a la ciutat, a fi de disposar de dades desagregades per raó de sexe, i l’estat de l’orientació de polítiques d’igualtat a nivell local

- DISSENYAR un Sistema d’Indicadors de Gènere propis de la ciutat

- APORTAR coneixement suficient a fi d'emmarcar les principals línies estratègiques pel desenvolupament de polítiques de gènere municipals

Enllaços

Veure servei - Igualtat

DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET